เครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสมา

เครื่องเชื่อม เครื่องตัดพลาสมา CUT-40 , CUT-60 , CUT-100 , CUT-160

1.             Advanced inverter technology ระบบเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย
2.             Protective circuit of over-heat ป้องกันความร้อนกระแสไฟเกิน
3.             Adjust current continue when cutting ปรับกระแสไฟได้ต่อเนื่องขณะทำการตัด
4.             High efficiency ประสิทธิภาพการทำงานสูง
5.             Cut various of metal ตัดโลหะได้หลากหลาย
6.             Easy to operate สะดวกต่อการใช้งาน
7.             Complete with welding accessories อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน