Shop

UNIVERSAL UN-6013X5 KGS/PACK

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

UNIVERSAL UN-6013 => ลวดเชื่อมไฟฟ้า มาตรฐาน AWS A5.1 E6013 เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบางๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก

UNIVERSAL UN-6013                                         

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel

Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

การใช้งาน:

สําหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กและเหล็กแผนบางๆ ในงานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ที่ทําด้วยเหล็กเหนียว

คุณลักษณะ :

ลวดเชื่อม UN-6013 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งสามารถเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ลวดเชื่อม UN-6013 ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบมีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย ทําให้ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาวขัดขี้โลหะออกอย่างง่ายดาย นอกจากนั้นยังเหมาะสําหรับการเชื่อมเหล็กแผ่นและงานโครงสร้างบางๆ เนื่องจากการซึมลึกที่ไม่สูงมากนัก

ข้อแนะนําการใช้งาน:

1) ในการเชื่อมท่าตั้ง-ลากลง ควรให้ปลายลวดเชื่อมแตะกับแผ่นชิ้นงาน

2) ไม่ควรใช้กระแสไฟเชื่อมสูงเกินกว่าช่วงที่แนะนําเนื่องจากไม่เพียงแต่จะทําให้ความสามารถในการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ลดลงแล้ว ยังทําให้เกิด สะเก็ดไฟเชื่อมมาก็ เกิดรอยกัดขอบและการปกคลุมของแสล็กไม่ดีพอ

3) เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา30-60 นาที การที่ลวดเชื่อมดูดซับความชื้น มากเกินไปจะทําให้คุณสมบัติในการใช้งานของลวดเชื่อมต่ำลง และอาจทําให้เกิดฟองอากาศขึ้นในรอยเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมีของเนื้อโลหะเชื่อม (%):

C

Si Mn P S
0.08 0.3 0.37 0.012

0.01

คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม:

0.2% OS

(MPa)

TS

(MPa)

El

(%)

450 510

25

ขนาดและกระแสไฟเชื่อม (AC , DC-EP หรือ DC-EN) :

ขนาดลวด (มม.)

2.6 3.2 4.0 5.0

ความยาว (มม.)

350 350 400 400
กระแสไฟเชื่อม

(แอมป์)

F, HF, H, VD 45~95 60~125 105~170

150~220

VU, OH 45~95 60~125 100~150

125~190

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 6 kg
ขนาด

2.6 mm., 3.2 mm., 4.0 mm., 5.0 mm.