About us

about us

บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด

นายสมยศ ขจิตมณี
ประธานบริษัท
บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด

สาส์นจากประธานบริษัท

จาก การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บรรดาบริษัทต่างๆในภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้ทั้งระบบเดิน หน้าไปอย่างสมบูรณ์ และหนึ่งในบริษัทที่ยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยและพร้อมร่วม เติบโตอย่างต่อเนื่องก็คือ บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด

บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายลวดเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมทุกชนิด จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี อิสราเอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอื่นๆ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านงานเชื่อม การจัดฝึกอบรม สัมมนา การนำเสนอข้อมูล และการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมให้กับลูกค้า
จากความก้าว หน้าในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแผนการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า บริษัทจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการจัดหาสินค้า และการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น
ในนามตัวแทนบริษัท และพนักงาน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้บริการท่านในโอกาสต่อไป

ความเป็นมา

บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยคุณสมยศ ขจิตมณี ในเบื้องต้นบริษัทมีพนักงานปฏิบัติงานเพียง 5 คน โดยมีคุณลักขณา วีระพจน์พัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน และคุณกาญจนา วีระพจน์พัฒน์ เป็นผู้จัดการสำนักงาน
ในปี พ.ศ. 2519 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายลวดเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ UNIVERSAL จากบริษัท UNIVERSAL WELDING ELECTRODE WORKS (1984) LTD. ประเทศอิสราเอล จึงนับเป็นลวดเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อแรกที่บริษัทฯ ได้นำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายลวดเชื่อมทังสเตน ยี่ห้อ PROFAX และอุปกรณ์การเชื่อมยี่ห้อ LENCO จากบริษัท SOUTHERN WELDING SYSTEMS INTERNATIONAL INC. ซึ่งสินค้าทั้งสองชนิดเป็นสินค้าที่ครองตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่อย่าง มาก และในเวลาเดียวกันนี้ บริษัทฯได้รับการแนะนำจากบริษัท SUN ROYAL LTD. ประเทศญี่ปุ่นให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายลวดเชื่อมสแตนเลสยี่ห้อ WEL จาก NIPPON WELDING RODS CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตลวดเชื่อมสแตนเลสอย่างเดียว
ใน ปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯเริ่มนำเข้าท่อบรรจุแก๊สชนิดต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก บริษัท SUN ROYAL LTD. ทำให้บริษัทฯได้กระจายสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดอย่างมากมาย

ในวัน ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2529 บริษัทฯได้ย้ายสำนักงานจากที่เดิมซึ่งคับแคบมายังสำนักงานปัจจุบัน 2 คูหา ตั้งอยู่เลขที่ 415/11-12 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งทำให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินกิจการมากขึ้น
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 บริษัทฯได้รับการแนะนำจากบริษัท THAI ESCORP LTD. ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายลวดเชื่อมทุกชนิดยี่ห้อ KOBE ซึ่งในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อยี่ห้อเป็น KOBELCO ในปัจจุบัน จากบริษัท THAI KOBE WELDING LTD.

ในปี 2543 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายลวดเชื่อมทุกชนิดยี่ห้อ KISWEL จากบริษัท KISWEL LTD. ประเทศเกาหลี

ปี ต่อมา บริษัทฯ ได้มีการปรับผังองค์กร โดยมีคุณสมยศ ขจิตมณี ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และคุณรัสวดี ขจิตมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และในปีเดียวกัน นี้ได้มีการก่อตั้งบริษัท สตาร์ เอส แอนด์ อาร์ จำกัด ขึ้น

และในปี 2547 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายลวดเชื่อมยี่ห้อ HUATONG จาก CHANGZHOU HUATONG WELDING WIRE CO., LTD. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ใน ปี 2551 บริษัทได้ย้ายโกดังเก็บสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเดิมอยู่ลาดพร้าว มาตั้งอยู่ที่ 88 ม. 4 ซ. อภิชาติ 3 ถ. สุขุมวิท 115 ต. เทพารักษ์ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่มากขึ้น และสะดวกในการจัดเก็บสินค้า

ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้อง การของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด บริษัทฯ ได้พยายามพัฒนาองค์กรจนได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในปี 2552

จากแผนการขยายธุรกิจที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้เปิดสาขาแรกที่จังหวัดนครราชสีมาในเดือนมีนาคม 2552 โดยสาขาต่อไปคือสาขาระยอง ซึ่งจะเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน และสาขาสระบุรีภายในปีพ.ศ. 2552

บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด มีบริษัทในเครือ ทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้

Binzel

Awards

BINZEL ผลิตภัณฑ์การเชื่อมชนิดต่าง ๆ

MIG/TIG/ROBOT & CHEMICAL

คุณภาพยอดเยี่ยมรับประกันโดย ABICOR-BINZEL ประเทศเยอรมัน

ABICOR-BINZEL/GERMANY ได้มอบรางวัลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Binzel

ในฐานะที่บริษัท สตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซล จำกัด ได้ทำยอดขายเป็น

อันดับ 3 ประจำปี 2010 จากเอเย่นต์ต่างๆ ของ Binzel ทั่วโลก