ปูนซีเมนต์เอเซีย

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์จากสองสายการผลิตรวมกันทั้งสิ้น 5 ล้านตันต่อปี.

EGAT

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง.

PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 หมื่นล้านบาท .

SAMSUNG

Samsung Engineering ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการบริหารโครงการสำหรับตลาดโลก.

ไทยเบฟเวอเรจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (``ไทยเบฟ``) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทย.

TPI Polene

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และปูนสำเร็จรูปรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้ตราทีพีไอโพลีน.

SCG

อสซีจีกลุ่มบริษัทชั้นนำในอาเซียน เติบโตอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 109 ด้วยความสามารถปรับตัวทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน.

ไทยซัมมิท

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท มีบริษัทในเครือรวมกว่า 40 บริษัท ครอบคลุมการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ.
ssl-secured7869-cutout-300
iso-9001-logo-236FB79836-seeklogo.com
mark--300