ลวดเชื่อม UNIVERSAL UN 6013 ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวอ่อน UN 7016 ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวแข็ง เรื่องเชื่อม เรื่องตัดไว้ใจ สตาร์เนชั่น

 

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC สามารถเชื่อมงานเหล็กได้ทุกประเภท ทั้งเหล็กหนา และเหล็กบาง โดยการเชื่อมไฟฟ้าสามารถเลือกใช้ลวดเชื่อม และปรับกระแสเชื่อมให้เหมาะสมกับงานเชื่อมแต่ละชนิดได้

 

การเชื่อม แชสซี (Chassis) จะมีการใช้ลวดหลายแบบด้วยกัน ได้แก่

🌟 ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวอ่อน ยี่ห้อ UNIVERSAL UN 6013 มีตั้งแต่ขนาด 1.6 mm – 5.0 mm เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กทั่วไป งานบาง งานหนา

🌟 ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวแข็ง ยี่ห้อ UNIVERSAL UN 7016 มีตั้งแต่ขนาด 2.6 mm – 5.0 mm เหมาะสำหรับงานที่มีแรงดึงสูง เช่น เชื่อมโครงสร้าง

ลวดเชื่อม ยี่ห้อ UNIVERSAL ใช้งานง่ายสามารถเชื่อมได้ในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง จุดเด่นขณะใช้งาน ได้แก่ การอาร์คของงานเชื่อมสามารถอาร์คได้คงที่ต่อเนื่อง และสะเก็ดไฟน้อย สามารถกำจัดขี้โลหะออกได้ง่ายหลังจากการเชื่อมต่อเนื่องหลังจากการเชื่อมเสร็จ แนวเชื่อมที่ได้จะไม่เกิดรอยกินลึก