Showing all 5 results

CUT-60 METRO 380V

ตู้ตัด Cutting Machine Air Plasma CUT-60 METRO 380V ตู้ตัดพลาสม่า

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Electrode(Hf) BW6002

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-60 (BW-60) Electrode(Hf) BW6002 (10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Nozzle BW6005

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-60 (BW-60) Nozzle BW6005 (10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Shield BW6006

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-60 (BW-60) Shield BW6006 (10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Swirl Ring(Ceramic) BW6005

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-60 (BW-60) Swirl Ring(Ceramic) BW6005 (10EA/PACK)