Shop

ลวดเชื่อมทังสเตน

วิธีการเลือกใช้ทังสเตนและกระแสไฟที่ถูกต้อง
โลหะ สีทังสเตน DC- DC+ AC
อลูมิเนียมบางกว่า 2.5 มม. ทอง , เขียว , ขาว ดี ดี ดีที่สุด
อลูมิเนียมหนากว่า 2.5 มม. ทอง , เขียว , ขาว ดี  – ดีที่สุด
อลูมิเนียมอัลลอย เขียว ดี  – ดีที่สุด
แมงกานีส เขียว  – ดี ดีที่สุด
แมงกานีสอัลลอย ทอง , เทา , แดง , ฟ้า  –  – ดีที่สุด
เหล็ก ทอง , เทา , แดง , ฟ้า ดีที่สุด  –  –
สแตนเลส ทอง , เทา , แดง , ฟ้า ดีที่สุด  –  –
อลูมิเนียมทอง ทอง , เทา , แดง , ฟ้า ดีที่สุด  –  –
ซิลิกอนทอง เขียว ดีที่สุด  – ดี
นิกเกิ้ลอัลลอย ทอง , เทา , แดง , ฟ้า ดี  –  –
ทองแดง ทอง , เทา , แดง , ฟ้า ดีที่สุด  –  –
ทอง ทอง , เทา , แดง , ฟ้า ดีที่สุด  – ดี
ไททาเนียม ทอง , เทา , แดง , ฟ้า ดีที่สุด  – ดี

Description

รหัสแร่ธาตุ องค์ประกอบ สี ขนาด ราคา
สารแร่ธาตุ ผสมอ๊อกไซด์
ET20 Th02 Thoriated แดง 1.6 x 175 mm
2.4 x 175 mm
3.2 x 175 mm
4.0 x 175 mm
WP Tungsten 99.8% Pure เขียว 1.6 x 175 mm
2.4 x 175 mm
3.2 x 175 mm
4.0 x 175 mm
WL15 La203 Lanthanated ทอง 1.6 x 175 mm
2.4 x 175 mm
3.2 x 175 mm
4.0 x 175 mm
WC20 Ce02 Ceriated เทา 1.6 x 175 mm
2.4 x 175 mm
3.2 x 175 mm
4.0 x 175 mm
WL20 La203 Lanthanated ฟ้า 1.6 x 175 mm
2.4 x 175 mm
3.2 x 175 mm
4.0 x 175 mm
WZ8 Zr02 Zirconiated ขาว 1.6 x 175 mm
2.4 x 175 mm
3.2 x 175 mm
4.0 x 175 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลวดเชื่อมทังสเตน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *