1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท เชส จำกัด ยินดีบริการตรวจสอบซ่อมผลิตภัณฑ์ของท่านที่ผลิตภัณฑ์ของท่านชำรุดบกพร่องในระบบการทำงานอันเกิดจากชิ้นส่วนระบบกระเเสไฟฟ้า ความชำรุดบกพร่องดังกล่าวจะต้องเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามคำเเนะนำ เเละเป็นการใช้งานสภาพปกติ ทั้งนี้โดยที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการดูเเลรักษาตามคำเเนะนำในคู่มือการใช้ของบริษัทฯ ตลอดอายุการรับประกันที่ระบุไว้ในใบรับประกันนี้.

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

1.ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้หรือใช้ต่อเนื่องนาน เกินที่ระบุใว้ในเสป็คสินค้าหรือในคู่มือ ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมโดยช่างที่มิใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

2.รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลาย รอยฉีกขาด ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงเกินกำหนด หรือเกิดจากตามสภาพอายุการใช้งาน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ทั่วไป

3.ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันกระแสไฟฟ้าอันไม่เหมาะสมกับระบบที่ออกแบบ

4.ผลิตภัณฑ์ที่ถูกไฟไหม้ แดดเผา ไฟฟ้า ช็อต ฟ้าผ่า จากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติจนทำให้เครื่องเสีย หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า

5.ผลิตภัณฑ์ที่ถูกน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด เช่น น้ำมัน น้ำมันก๊าด ทินเนอร์ ฯลฯ เข้าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจร ระบบการทำงานภายใน จนทำให้เครื่องขัดข้องหรือเสียหาย

6.ความเสียหายของเบาะหนังที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ของมีคมทุกชนิด น้ำยาซักฟอก และการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี ฯลฯ