Showing all 4 results

CUT-100 METRO 380V

ตู้ตัด Cutting Machine Air Plasma CUT-100 METRO 380V

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Electrode BW TET02033

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-100 (P-80 Torch) Electrode BW TET02033 (10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Nozzle 1.5mm. BW TET01512

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-100 (P-80) Nozzle 1.5mm. BW TET01512 (10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Shield BW TGN02004

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-100 (P-80) Shield BW TGN02004 (10EA/PACK)