Showing all 4 results

CUT-160 METRO 380V

ตู้ตัด Cutting Machine Air Plasma CUT-160 METRO 380V

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Cutting Nozzle TZ16001

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-160 (Tianzong-160 Torch)Cutting Nozzle TZ16001(10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Electrode TZ16002

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-160 (Tianzong-160 Torch) Electrode TZ16002(10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Porcelain Bushing

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-160 (Tianzong-160 Torch) Porcelain Bushing (dia 2.6cm)