Showing all 5 results

CUT-40 METRO 220V

ตู้ตัด Cutting Machine Air Plasma CUT-40 METRO 220V

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Extended Electrode

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-40 (PT-31) Extended Electrode(Hf) BW19683 (10EA/PACK)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Extended Nozzle BW20860

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า CUT-40 (PT-31) Extended Nozzle BW20860 (10EA/Pack)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Swirl Ring(Ceramic)

อะไหล่หัวตัดพลาสม่า Swirl Ring(Ceramic) CUT-40 (PT-31) Swirl Ring(Ceramic) BW18785 (10EA/PACK)