เครื่องเชื่อมซับเมอร์จ

เครื่องเชื่อมซับเมอร์จ MKR-1000