เครื่องเชื่อม

( TIG 200S, TIG 315S )

1.             High frequency are start ความถี่ของกระแสไฟสำหรับการอาร์คสูง
2.             High Efficiency ประสิทธิภาพการทำงานสูง
3.             Stable welding, small flash แนวเชื่อมคงที่สวยงาม, ประกายไฟน้อย
4.             Protective circuit of over-heat มีระบบป้องกันความร้อนกระแสไฟเกิน
5.             Easy to operate สะดวกต่อการใช้งาน
6.             Complete with welding accessories อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน

TIG 315 AC/DC

1.             High frequency are start ความถี่ของกระแสไฟสำหรับการอาร์คสูง
2.             High Efficiency ประสิทธิภาพการทำงานสูง
3.             Stable welding, small flash แนวเชื่อมคงที่สวยงาม, ประกายไฟน้อย
4.             High speed dynamic ป้องกันความร้อนกระแสไฟเกิน
5.             DC function for welding aolly steel ฟังก์ชั่น DC สำหรับเชื่อมโลหะทุกชนิด
6.             AC function for welding aluminum aooly ฟังก์ชั่น AC สำหรับเชื่อมอลูมิเนียมทุกชนิด
7.             Easy to operate สะดวกต่อการใช้งาน
8.             Complete with welding accessories อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน

MMA 200 , MMA 250 , MMA 315

It adopts MOSFET invert technology, high frequency are start design ด้วยเทคโนโลยี MOSFET ออกแบบให้ความถี่ของการอาร์คสูง
It can balance automatic when voltage is waving, with high resist to electrical wave (±15%). สามารถรักษาความคงที่เมื่อแรงดันไฟฟ้าเป็นคลื่นได้อัตโนมัติ ด้วยคลื่นต้านทานไฟฟ้าสูง (±15%)
It has high efficiency, small unload loss, save over 40% than the traditional welder. มีประสิทธิภาพสูง สูญเสียการถ่ายเทน้อย ประหยัดมากกว่า 40%
It is small and light, easily work in high altitude. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้ในที่สูงได้ง่าย
It is easily arc, small flash, low noise stable welding arc and wonderful welding shape. อาร์คง่าย, ประกายไฟน้อย, เสียงเบาอาร์คคงที่       และมีแนวเชื่อมที่สวยงาม
With inner stalling protective circuit of over-heat, over-current, over-voltage and under- voltage, working safe is reliable. มีระบบการติดตั้งภายใน ช่วยป้องกันความร้อน กระแสเกิน แรงดันต่ำของแผงวงจรจึงสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

MMA 300