Shop

BRONZE FLUX # 600 (Anti-Borax No. 2)

฿176.00

Code No. M-002-001

ผงประสานทองเหลืองหรือฟลักซ์เชื่อมทองเหลือง

Description

WELCO Bronze Flux – ใช้สำหรับเชื่อมประสานลวดเชื่อมทองเหลือง

ผงประสานทองเหลืองหรือฟลักซ์เชื่อมทองเหลือง
ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยประสานระหว่างนําโลหะ ให้วิ่ง ไปเกาะที่ ชิ้นงานได้ดียิ่ง ขึ้น ฟลักซ์เชื่อมทองเหลือง มีลักษณะเป็นผง
ผงประสานทองเหลือง เหมาะสำหรับงานเชื่อมแก๊สด้วยลวดเชื่อมทองเหลืองทุกประเภท ผงประสานทองเหลือง มีขนาดบรรจุ
1 ปอนด ์ / กระป๋ อง (454 กรัม / กระป๋ อง )

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BRONZE FLUX # 600 (Anti-Borax No. 2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *